Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019

-Πως σε λένε;
-Παναγιώτα
-Και πως σε φωνάζουν;
-Μωρή καρια.