Κυριακή, 14 Απριλίου 2019

Να με φοβάσαι τις ώρες που αρχίζω να απαντάω μονολεκτικά.