Κυριακή, 14 Απριλίου 2019

Αναγνωρίστηκε η ξιφομαχία με φωτόσπαθα ως επίσημο άθλημα στη Γαλλία!!!
Η καλύτερη μέρα της ζωης μου..