Κυριακή, 14 Απριλίου 2019

Μετά από 200 φίλτρα δεν πιάνεται για φωτογραφία για αλλοίωση χαρακτηριστικών και πλαστοπροσωπία πιάνεται