Σάββατο, 13 Απριλίου 2019

- Αγγλικά ξέρετε;
- Βέβαια
- Πως είναι το σαμπουάν;
- Σαμπού.
- Ο αφρός;
- Σαμπουνάδα.
- ΟΞΩ ΡΕ