Σάββατο, 13 Απριλίου 2019


Το κέρατο είναι κβαντικό φαινόμενο. Αν δεν το μάθεις δεν έχει γίνει, τέλος.