Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019

Άνθρωποι ευγενικοί, που χωρίς προσπάθεια σου φοράνε το καλύτερο χαμόγελο σου!