Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019

Εν τω μεταξύ αυτά τα πρώτα τα κουνούπια που σκοτώνονται σχετικά εύκολα είναι παραπλανητικά για να μάθουν τις συνήθειες μας και μετά να έρθουν τα άλλα που δεν θα σκοτώνονται με τίποτα