Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019

Να ψηφίζει απ το σπίτι του ο κάτοικος Σικάγο που λείπει 30 χρόνια αλλά αυτός που δουλεύει σεζόν Σαντορίνη να πρέπει να πάει στο σπίτι του στη Κοζάνη να ψηφίσει. Λογικό.