Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019

Τελικά όλοι εκείνοι που δεν μπορούσαν να ζήσουν χωρίς εμάς, είναι ακόμα ζωντανοί ε;