Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

-Που πηγαν οι αλλοι;
-Απο δω
-Που πηγαν οι αλλοι;
-Απο δω
-Που πηγαν οι αλλοι;
-Απο δω παν κ οι αλλοι