Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

-Πως σε λένε;
-Ίνα.
-Από που βγαίνει;
-Απ' το βαμβάκι.