Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

-Θες να κάνουμε σεξ;
-Είσαι καθαρός;
-Δύο χρόνια.