Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

-Πεινάω σαν φίκος
-Μα λυκος λέει η φράση
-Είμαι βιγκαν