Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019

Θέλω:
❒ να κάνω σχέση
❒ να παντρευτώ
❒ να κάνω σεξ
✔ την ησυχία μου