Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019

-Τι ωραίο σκυλάκι, θυληκός είναι;
-Όχι αρσενικιά.