Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019

4η μέρα που λόγω πόνου δεν κάνω δουλειές και ο άλλος αγόρασε  πλαστικά πιάτα και ποτήρια.