Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019

Μου έχουν πει "έχασες που δεν ήρθες",χωρίς να με έχουν καλέσει.