Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019

Είμαι σε ηλικία που ότι και να μου πεις δεν πέφτω κάτω.
Κρατάω Πι.