Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019

Μπήκε πελάτης σήμερα χωρίς να ρωτήσει τι έχετε σε προσφορά και τον έστειλα στα επείγοντα μην έχει πάθει κανένα εγκεφαλικό .