Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019

Μ’ ένα «άστο γιατί του χρόνου μπορεί να σου κάνει» είμαι.