Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019

Εφτά φορέματα μου αγόρασε σήμερα ο Γιάννης, αυτός βέβαια δεν το ξέρει, αλλά και πάλι.