Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019

- Τουλάχιστον βγήκες πιο δυνατή από όλο αυτό
- Δεν ήθελα να βγω πιο δυνατή, χαρούμενη ήθελα να είμαι