Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019

Μπαίνει η άλλη στο φαρμακείο και ρωτάει την φαρμακοποιό αν ισχύει και στα φάρμακα η μπλακ φραιντει ΝΑΙ ΜΑΝΔΑΜ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΑΓΟΡΑ 5 ΥΠΟΘΕΤΩΝ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΩΡΟ