Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019

Θα ήθελα οι περισσότεροι άνθρωποι να μιλάνε σε μένα παρά για εμένα