Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019

Σκαμνί είναι το σκαμπό και αυτό που λέει ο Λαρισαίος για να πει ότι εμφανίστηκε ωραία γυναίκα.