Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020

Όταν τελειώσει η εποχή του "όλα πολύ" αυτό που σου μένει είναι μια διαδρομή και ένα μαζί που θέλει αντοχή και εμπιστοσύνη χωρίς δικαιολογίες, αλλιώς βαδίζεις μόνος.