Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020

Μην πουλάτε έρωτα...
Πουλήστε ειλικρίνεια πιο ερωτευσιμο είναι...