Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020

Όποιος αγαπάει, παιδεύει, λένε...
Εγώ λέω οποιος παιδεύει, να φύγει και να μην ξανάρθει...