Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020

Είμαι σε ηλικία που μου λένε "πάμε μια βόλτα ρε" και ακούω "πάρε μια βολταρέν".