Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2020

και δεν φτάνει που ήρθαμε στη δουλειά πρέπει να φιλιόμαστε και όλη την ώρα για καλή χρονιά, δλδ καμιά πρόνοια για τον άνθρωπο τον ακοινώνητο