Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2020

Κάναμε τα μάτια μας κάμερες, τα χέρια μας πληκτρολόγια και τα συναισθήματα μας εμότζι..