Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020

-Άκου φίλε
--Δεν είμαστε φίλοι
-Άκου αρχιδι...