Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020

Σας παρακαλώ πολύ μπορείτε να μου μιλάτε στον πληθυντικό ;
Είσαι ντιλιβεράς ;
Όχι .
Ε  τότε όχι .