Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020

Σου μιλάνε ειρωνικά και όταν κάνεις το ίδιο τους χαλάει. Έτσι είναι η ζωή παιδιά. Ο,τι δώσεις θα πάρεις.