Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020

Όπως το πάνε στο Τζάμπο σε λίγο καιρό θα βλέπουν πιο συχνά οι ναυτικοί τα παιδιά τους από τους υπαλλήλους της εταιρείας.