Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020

Κάποτε τις Κυριακές φορούσαν τα καλά τους και έβγαιναν βόλτα.
Εμείς τώρα φόρμες και καναπέ