Σάββατο, 16 Μαΐου 2020

Ξύλο στους φασίστες και μετά πλένουμε τα χέρια μας πολύ σχολαστικά.