Σάββατο 16 Μαΐου 2020

Με ρέγουλα τις μπύρες χωρίς αλκοόλ στα μπιτς μπαρ παιδιά, για μπάνιο πήγατε, όχι για να κατεβάσετε γάλα.