Σάββατο, 16 Μαΐου 2020

- Άλλα λέω και άλλα κάνω πως να σου το πώ - Μάλαμας; - Μαλάκας.