Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020

Ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις χωρίς να χρειάζεται καν τις ερωτήσεις!!!