Τρίτη, 5 Μαΐου 2020

Η ζωή είναι πολύ μικρή για να κοιτάμε πίσω.