Τρίτη, 5 Μαΐου 2020

-Ποιός είσαι εσύ; -Ο αγαπητικός της μασκοπούλας.