Σάββατο, 9 Μαΐου 2020

Μου λέει ο υπάλληλος στο σούπερ πίσω από την γραμμή κύριε . Άνοιξε τα ματάκια σου ρε ,του απαντώ ,με καλύπτει η ταμίας και με πέταξε έξω . Αυτές τις αγορές θέλουμε ;