Σάββατο, 9 Μαΐου 2020

-Ήρθα για την θέση του σερβιτόρου. -Τι ξέρεις να κάνεις; -Δουλεύω δίσκο με μάσκα.