Κυριακή 17 Μαΐου 2020

-Βλέπω το βασιλικό -Γάμο; -Όχι τη γλάστρα