Κυριακή, 17 Μαΐου 2020

Εκείνος ο Μάγια που έγραψε ότι ο κόσμος θα τελειώσει το 2012, δυσλεκτικός ήταν, το 2021 εννοούσε