Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

" Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι έφυγε, έφυγε. Προχώρα."