Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

Όλοι έχουν τα προβλήματά τους. Σημαντικό είναι να μη γίνουμε εμείς ακόμη ένα πρόβλημα στη ζωή κάποιου άλλου.