Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

Το να θυμώνεις είναι φυσιολογικό. Το να παραμένεις θυμωμένος είναι ψυχοφθόρο.